Poems »

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.

3 fans

List of poems by Hans Christian Andersen 493 total

Sort:PopularA - ZChronologically
C. Bredahl 533 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
G. C. Delbanco 521 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Neergaard 475 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ja Guult og Rødt er Spaniens Farver 474 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fremad! 457 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvo skal jeg troe? 451 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
B. Bang 447 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
De fattige Børn paa Gaden 445 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Som en Æolsharpe brudt itu 426 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fra Qvirinalhaven 425 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Nytaars-Aften 1848 419 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Stanzer for musik 411 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Martsviolerne 404 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Landsoldaten 404 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Min lille Fugl, hvor flyver Du? 402 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paris Susende, vexlende, trættende, broget 402 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vise 400 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg troer, at der før en Verden var 398 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg var et Jordens Barn 394 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Kongen 391 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den stille Uge 388 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dødsenglen flyver i slimet Ham 388 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa 385 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Man siger, at i Spanien Qvinden 384 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Der er saa øde paa Heden 383 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Efter Krigen 382 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Norsk Stiil 381 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Graat Veir 380 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Tyveknægten 380 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Brudefolkene 379 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Barn Jesus i en Krybbe laae 378 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
De dandse med Castagnetter 378 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn 376 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til H. C. Lumbye 375 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vandrer-Liv 375 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Borgen Ravenswood i Skotland 373 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag? 371 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Spanien, hvilken Rigdom har Du 371 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Madrid 370 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rosen paa Kisten 366 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder] 365 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den unge Herr Petersen 363 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjørn og Krat] 362 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fra min Reise i Foraaret 1872 360 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Indskrift paa Rammen 360 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Prindsesse Dagmars Stambog 357 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med forskjellige Presenter 357 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Nytaars-Aften 1850 355 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Jonas Collin 354 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvil sødt 353 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hør Spurven derude 351 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Brudstykke af en Rundsang 350 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Romanze 348 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Grev Joachim Moltke-Bregentved 346 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen 344 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Bundt Cigarer 343 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god! 341 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den Gang vi endnu havde Vaar 338 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Af Rhythmer i Castagnetter 335 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod 330 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Foran i et Exemplar af,,Eventyr 329 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord] 322 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Herrens Bøn 321 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Venskabs-Pagten 321 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt 319 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Juletid i Nizza 317 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Basnæs 316 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Georg Carstensen 316 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
E. Storm 306 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Frøken Christy Hohlenberg 291 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
B. v. Beskov 283 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner 266 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. Thiele 264 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Da hun sang 256 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Taaren 256 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Brocken den 26. Mai 1831 254 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Winther 249 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. A. Heiberg 247 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
H. C. Bunkeflod 246 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Cadiz 242 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ja vel, vi er midt i November 241 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Lund 238 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
B. S. Ingemann 237 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
T. C. Bruun 235 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. Rein 231 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. Faye 228 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Naar Skoven bliver grøn 227 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Søeborg 223 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Afrika 223 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. M. Møller 223 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Zahle 221 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. F. Friis 220 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Wilster 217 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. C. Tode 217 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg elsker dig 215 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Ballet 214 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
F. H. Guldberg 213 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Naar Vaaren rider Sommer i By 213 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
N. T. Bruun 212 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dagen stiger 210 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Afrikanerbyen 210 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. L. Heiberg 210 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
S. S. Blicher 210 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
T. Overskou 210 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
F. J. Hansen 205 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Slottet Chillon 205 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Hauch 203 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge 203 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gamle Gunhild fra Barselstuen 201 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Grevindens Fødselsdag 199 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
S. Meisling 190 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Genfersøen 186 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Zelitz 184 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Naar man saa godt som hver en Aften maa 182 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa Ungdommens friske Rosenblad 182 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
N. F. S. Grundtvig 180 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. Baggesen 178 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
H. C. Sneedorf 177 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
F. C. Sibbern 177 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. Wulff 176 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
C. Molbech 175 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. Ewald 172 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
R. Frankenau 169 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann 163 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. H. Friemann 161 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rahbek 160 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
J. C. Boye 159 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. M. Trojel og P. K. Trojel 155 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
P. Foersom 151 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dykker-Klokken 146 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Danmark, mit Fædreland 143 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
October 143 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hjertets Melodier 142 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Tanker ved en ituslagen Jydepotte 142 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
A. Stub 141 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker 141 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
From The Philosopher’s Stone 140 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk. 140 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vandrerens Sang 140 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fru Bournonville 139 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed 138 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Samsøe 138 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vi en Sang maae Holger skiænke 138 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
September 136 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Cometen 1834 134 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior 134 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Agnetes Vuggevise 133 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Der er et Huus afsondret ved et Gitter 131 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel] 131 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Bruden i Rørvig Kirke 130 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hjerte-Suk til Maanen 130 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Burgos 129 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Christian Voigt 128 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Fløite fra en Dame 128 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med I Sverrig til en dansk Maler 128 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med to Vaser 128 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Avis aux lectrices 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hytten 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Dandsen 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Blomsterpige af Chocolade 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Bronze-Hest som Papirpresse 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Kurv 127 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Herregaards-Skytterne 126 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hjertetyven 126 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr 126 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
The Dying Child 126 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Capitainlieutenant Chr. Wulff 126 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Bogen kom først, og jeg kom sidst 125 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Spillemanden 125 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
T. Kingo 125 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vise af Festen paa Kenilworth 125 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Broderet paa et Guitarbaand 124 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
December 124 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Flodleiet ligger udtørret 124 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Rom 1841 124 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Børnene og den graa Morlille 123 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den bedste Drøm 123 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 122 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Phantasiebillede 121 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til H. S. [Hvor kjær Du er mig, har Du vel forstaaet] 121 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Granattræet 120 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Louise Ipsen og C. St. A. Bille 120 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Musikdirecteur W. Rübner 120 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Storken 120 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med 'Molbechs Eventyr' 119 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850 118 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Aftenlandskab 118 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag] 118 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med mine Eventyr [Velkommen! Træd kun ind, Du unge Pige! ] 118 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 118 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære] 117 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
August 116 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Konen med Æggene 116 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Jagtkniv 116 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Spaaqvinde 116 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med mit photographerede Portrait i Ramme 116 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Havfruen ved Samsøe 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Rom 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Januar 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Nordal Bruun 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sindet forfriskes, Tanken beriges 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Axel Fredstrup 115 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Bibelens Job ham kjender Du vel? 114 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dampskibet Gudenaa 114 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Papirtrykker med Blomster 114 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med mine 'Digte gamle og nye' 114 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Moderen med Barnet 114 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Grønne Flod, Du strømmer sorgfuld 113 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Soldaten 113 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til H. C. Ørsted 113 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
A. Henselt 112 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvor skulde jeg kunne glemme 112 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gefion 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Haste 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Malerie fra Jyllands Vestkyst 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Skildvagten 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Søetoft 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved et Barns Død 111 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En seer man født for Prosa og En for Poesi 110 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvis høit i Juletræets Top 110 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed 110 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Brev til Fru Saabye 109 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fædrelandet 109 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jylland [Jylland mellem tvende Have] 109 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Festen for Architekt Bindesbøll 109 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Aarets Børn 108 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Aftendæmring 108 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
O, gid jeg var af Jern og Staal! 108 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 108 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Stakkels Mary Anne 107 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Wessel 107 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod; 106 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvad jeg elsker 106 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Matrosen 106 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rime-Djævelen 106 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ] 105 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En Moders Skaal 105 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ] 105 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Papir 105 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Julius Mosen 105 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fortrøstning 104 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
June 104 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Man finder det passende, finder det smukt 104 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Spillemand, spil paa Strænge 104 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Christian Ryders Grav 104 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Februar 103 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fru v. Beskov 103 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Min Undskyldning 103 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Skovbal 103 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
April 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Granada, gjennem Byen 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Min Musa 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Bjørnstjerne-Bjørnson 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Fru Julie Sødring 102 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den 2den Februar 1864 101 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En Stemning 101 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
For Danmark! 101 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke] 101 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ak, var der dog kun et eneste Sprog 100 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et blomstrende Rosentræ 100 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven 100 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Lundby 99 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en 'Gliedermann' 99 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Pouls Tale 99 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Cavaleren til sin Dame 98 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Lille Lise ved Brønden 98 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand 98 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Fru J. L. Heiberg 98 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Under en ung afdød Piges Portrait 98 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest 95 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fra Vesterhavets Lande 95 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Mandag være Dig Mærke-Dag 95 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Brystnaal i Form af en Flue 95 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag 95 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 94 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Eau de Cologne 94 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Indskrift paa en Kirkeklokke 93 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 93 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad 93 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Cigaren 92 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Darro givet har det Løfte 92 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Freiligraths Digte 92 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Gellerts Fabler 92 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Berliin 91 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Forhæng for Vignetterne 91 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Natten lang 91 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Abrahamson 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I dette Jordlivs Forgjængelighed 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Langelandsk Folkemelodi 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Poesien 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Fru Mortier de Fontaine 90 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dandserinden Augusta Nielsen 89 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Fru Tesdorphs Stambog 89 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Riddertiden, som De Alle vide 89 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Felt-Flaske 89 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Studier efter Naturen 89 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
L. C. Sander 88 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Miss Roß 88 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve 87 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Lille Viggo 87 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Baggrund til Vignetterne 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du evige Gud, saa kjærlig og god! 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Marts 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Mene, mene tekel upharsin 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Nu er Du paa Maskerade 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Olufsen 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Romance af Festen paa Kenilworth 86 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru 85 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Improvisation 85 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Riber 85 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Spørg Amagermo'er 85 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Storken er reist til fremmed' Land 85 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du finder din Lykke i Kjøbenhavn 84 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne 84 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før] 84 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Schack-Staffeldt 84 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Som en Lotus paa den stille Sø 84 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ] 83 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den jydske Hede i Regnveir 82 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du som en Huusalf stille sysler inde 82 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hegels 'Philosophie der Geschichte'' 82 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Pidsk 82 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Th. Thaarup 82 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Danmark kommer Bouquetten fra 81 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar 81 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Norden, i Kakkelovns-Krogen 81 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Lamartines Reise i Oriente 81 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Agnes Dunlop og Michael Rosing 80 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du skal ikke troe al Snik og Snak 80 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fru Grove, født Fenger 80 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde 80 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Pram 80 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Arreboe 79 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gurre 79 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver 79 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
ABC-Bogen 78 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Componisten Hägg 78 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge 78 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Henriette Wulff 78 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med J. L. Heibergs 'Urania' 78 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Formens evige Magie 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hun er som en Rose, saa frisk og blød! 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Mai 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Byrons Værker 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
November 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rosen 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sangeren P. Schram 77 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol 76 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Billede af Rosenborg Have 76 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai 76 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat'' 76 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvad ei et Solkys folder ud 75 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvile paa Heden 75 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke 75 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Luftaanden 75 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en broderet Skjærm 75 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fire Fjæle er vor Pragt 74 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Flaske duftende Vand 74 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Prolog og Epilog 74 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Hende 74 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den 22de April 1847 73 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Imellem fattigt Græs og Urt 73 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Christian Wulff 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den fremmede Fugl 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg føler dit lille Hjerte dikke 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
The Pixy and the Grocer 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vi er i Marts, men Martsviol 72 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Dandse, dandse Dukke min! 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Johanne Drewsen og C. von Krieger 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Smørkande 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med nogle smukke Fidibus 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Romance 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved en Forestilling af Familien Price 71 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En Glædes-Fest i Dag vi har 70 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fru O'Neill 70 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Lille Sally, her er Brev 70 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Cigarfoderal 70 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Visitkaart 69 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Oldtids huuslige Liv 69 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sorterup 69 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hjemvee 68 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
L. Kruse 68 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Bort med Taarer, bort med Suk! 67 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
A. Bording 66 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
A. Oehlenschläger 66 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price 66 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg] 66 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand 65 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Krave [Den tør Du eje] 65 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Slaaentjørnen 65 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe 64 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Verden er falsk, Verden er fæl 64 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hører Du Havets susende Tone 63 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Orienten Nattergalen 63 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Bog-Kni 63 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Snee-Dronningen 63 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind 63 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Visker 62 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Hefte af mine Eventyr 62 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden 62 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Reise-Capriccio 62 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Hund 61 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Penge-Griis 61 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Tobakspung 61 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Landskab fra Italien 61 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Thorvaldsens Statue 61 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gud, Almægtige! hvad er det? 60 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog 60 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Recension 60 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 60 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Livet en Drøm 59 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved en Vens Afrejse til Paris! 59 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Du er Poet 58 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove] 58 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Hund i Sæbe 58 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vær hilset, Du Fortids Toledo 58 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Juletræet 58 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Julesang i det Collinske Huus 57 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
I Rummets store Uendelige 56 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Jeg gav dem mit fulde Hjerte 56 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med mine 'Samlede Skrifter' 56 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad] 56 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Huuskors 55 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rückerts 'Gedichte' 55 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Kurv med Æg 54 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Soldaternes Sang til Dannebrog 54 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Slægter lever] 54 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Bøgetræet 53 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Held mig! Granada jeg seer 53 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat 53 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden 53 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Fyen 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Herman Løvenskjold 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
L. Holberg 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Manden fra Paradiis 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Mig Gamle spørger Du Unge 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Oberst Læssøe 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rosenkilde 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til en ung Billedhugger 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Vandring i Skoven 52 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Par Handsker 51 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med H. C. Andersens Eventyr 51 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Havblik 49 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Kjærlighed 49 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Rolighed 49 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Christian den Ottende 49 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Gjengangerbrevenes Forfatter 48 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ] 48 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Tro paa Ingen, ei Dig selv 48 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Reisehue 47 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Kravebaand 47 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
A. Böttger 46 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk 46 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Landsoldatens Hjemkomst 46 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til A. Oehlenschlæger 46 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Sommerflugt og Hvile 45 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til Læserne 45 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Tullin 45 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Cid lod kalde tvende Jøder 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den nye Sprøite 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Tøffel 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Trompet 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Billede 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Ved Husets Muur stod en Hæk af Geranier 44 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Indskrift paa en ny Bygning 43 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Halsbaand 43 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Til den lille Marie 43 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den rædselfulde Time 42 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt 42 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Speil 41 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller' 41 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Amagerbonden har hollandsk Blod 40 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Den Frivillige 40 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Pibe 39 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Juli 36 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Deel Sparebøsser 36 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Hr. Mickel i Odense 35 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854 33 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med et Guttapercha-Ansigt 33 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Stormen 33 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
En ung Maler 32 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Længsel med Potterne 32 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it
Med en Blomstervase 32 Views
added by anonymous
12 years ago
Rate it

Share your thoughts on Hans Christian Andersen's poems with the community:

1 Comment
  • VandhukK33
    Once of a peaceful soul.
    LikeReply26 days ago

Citation

Use the citation below to add this poet to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"Hans Christian Andersen" Poetry.com. STANDS4 LLC, 2023. Web. 29 May 2023. <https://www.poetry.com/poet/Hans+Christian+Andersen>.

Missing a poem of Hans Christian Andersen?

Know another great poem from Hans Christian Andersen? Don't keep it to yourself!

May 2023

Poetry Contest

Join our monthly contest for an opportunity to win cash prizes and attain global acclaim for your talent.
2
days
13
hours
39
minutes

Browse Poetry.com

Quiz

Are you a poetry master?

»
Who is considered to be the greatest poet of Russia’s golden age?
  • A. Alexander Pushkin
  • B. Charles Baudelaire
  • C. Leo Tolstoy
  • D. Vladimir Mayakovsky