Poems »

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.

4 fans

List of poems by Hans Christian Andersen 493 total

Sort:PopularA - ZChronologically
C. Bredahl
 542 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
G. C. Delbanco
 523 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Neergaard
 481 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ja Guult og Rødt er Spaniens Farver
 477 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fremad!
 460 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
B. Bang
 455 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvo skal jeg troe?
 454 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
De fattige Børn paa Gaden
 446 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Som en Æolsharpe brudt itu
 428 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fra Qvirinalhaven
 426 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Nytaars-Aften 1848
 424 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Stanzer for musik
 412 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Min lille Fugl, hvor flyver Du?
 406 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Martsviolerne
 404 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Landsoldaten
 404 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paris Susende, vexlende, trættende, broget
 402 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vise
 400 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg troer, at der før en Verden var
 399 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg var et Jordens Barn
 396 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den stille Uge
 391 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Kongen
 391 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dødsenglen flyver i slimet Ham
 389 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Man siger, at i Spanien Qvinden
 386 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa
 385 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Barn Jesus i en Krybbe laae
 383 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Der er saa øde paa Heden
 383 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Norsk Stiil
 383 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Efter Krigen
 382 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Brudefolkene
 381 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Graat Veir
 381 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Tyveknægten
 381 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
De dandse med Castagnetter
 378 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn
 376 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til H. C. Lumbye
 375 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vandrer-Liv
 375 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Borgen Ravenswood i Skotland
 373 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Madrid
 372 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag?
 371 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Spanien, hvilken Rigdom har Du
 371 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rosen paa Kisten
 366 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder]
 365 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den unge Herr Petersen
 363 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjørn og Krat]
 362 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fra min Reise i Foraaret 1872
 360 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Indskrift paa Rammen
 360 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Prindsesse Dagmars Stambog
 357 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med forskjellige Presenter
 357 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Nytaars-Aften 1850
 355 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Jonas Collin
 354 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvil sødt
 353 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hør Spurven derude
 351 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Brudstykke af en Rundsang
 350 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Romanze
 348 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Grev Joachim Moltke-Bregentved
 346 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen
 344 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Bundt Cigarer
 343 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god!
 342 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den Gang vi endnu havde Vaar
 338 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Af Rhythmer i Castagnetter
 335 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod
 330 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Foran i et Exemplar af,,Eventyr
 329 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
E. Storm
 327 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord]
 323 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Venskabs-Pagten
 322 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Herrens Bøn
 321 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt
 319 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Juletid i Nizza
 317 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Basnæs
 316 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Georg Carstensen
 316 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
B. v. Beskov
 291 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Frøken Christy Hohlenberg
 291 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner
 269 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. Thiele
 267 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Taaren
 257 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Da hun sang
 256 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Brocken den 26. Mai 1831
 254 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Winther
 253 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
H. C. Bunkeflod
 253 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
B. S. Ingemann
 251 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. A. Heiberg
 251 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Lund
 244 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Cadiz
 242 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ja vel, vi er midt i November
 241 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
T. C. Bruun
 238 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. Rein
 232 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. Faye
 231 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Søeborg
 227 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Naar Skoven bliver grøn
 227 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. M. Møller
 227 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg elsker dig
 225 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Zahle
 224 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Afrika
 223 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. F. Friis
 222 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Wilster
 218 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. C. Tode
 218 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
N. T. Bruun
 215 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
F. H. Guldberg
 214 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Ballet
 214 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
T. Overskou
 214 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. L. Heiberg
 213 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Naar Vaaren rider Sommer i By
 213 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
S. S. Blicher
 212 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dagen stiger
 211 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Afrikanerbyen
 210 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Hauch
 208 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
F. J. Hansen
 207 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Slottet Chillon
 206 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge
 204 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Grevindens Fødselsdag
 203 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gamle Gunhild fra Barselstuen
 201 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
S. Meisling
 192 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Zelitz
 187 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Genfersøen
 186 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
H. C. Sneedorf
 185 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
N. F. S. Grundtvig
 183 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Naar man saa godt som hver en Aften maa
 183 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa Ungdommens friske Rosenblad
 183 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
C. Molbech
 181 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. Baggesen
 181 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. Wulff
 180 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
F. C. Sibbern
 179 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. Ewald
 174 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
R. Frankenau
 173 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. H. Friemann
 164 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
 163 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
J. C. Boye
 161 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rahbek
 160 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. M. Trojel og P. K. Trojel
 156 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
P. Foersom
 155 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
The Dying Child
 148 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dykker-Klokken
 147 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
October
 147 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
From The Philosopher’s Stone
 146 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Danmark, mit Fædreland
 145 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hjertets Melodier
 144 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Tanker ved en ituslagen Jydepotte
 143 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
A. Stub
 141 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker
 141 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk.
 141 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fru Bournonville
 140 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Samsøe
 140 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
September
 140 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vandrerens Sang
 140 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Agnetes Vuggevise
 138 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed
 138 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vi en Sang maae Holger skiænke
 138 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Cometen 1834
 134 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior
 134 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Der er et Huus afsondret ved et Gitter
 131 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel]
 131 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Bruden i Rørvig Kirke
 130 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hjerte-Suk til Maanen
 130 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Burgos
 129 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Spillemanden
 129 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
T. Kingo
 129 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Christian Voigt
 128 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hytten
 128 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Fløite fra en Dame
 128 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med I Sverrig til en dansk Maler
 128 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med to Vaser
 128 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Avis aux lectrices
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Dandsen
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Blomsterpige af Chocolade
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Bronze-Hest som Papirpresse
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Kurv
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr
 127 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Herregaards-Skytterne
 126 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hjertetyven
 126 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Capitainlieutenant Chr. Wulff
 126 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Bogen kom først, og jeg kom sidst
 125 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
December
 125 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vise af Festen paa Kenilworth
 125 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Broderet paa et Guitarbaand
 124 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Flodleiet ligger udtørret
 124 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Rom 1841
 124 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Børnene og den graa Morlille
 123 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den bedste Drøm
 123 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840
 122 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Phantasiebillede
 121 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til H. S. [Hvor kjær Du er mig, har Du vel forstaaet]
 121 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Aftenlandskab
 120 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Granattræet
 120 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Louise Ipsen og C. St. A. Bille
 120 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Musikdirecteur W. Rübner
 120 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Storken
 120 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850
 119 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Konen med Æggene
 119 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med 'Molbechs Eventyr'
 119 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
August
 118 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag]
 118 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med mine Eventyr [Velkommen! Træd kun ind, Du unge Pige! ]
 118 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
 118 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Havfruen ved Samsøe
 117 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære]
 117 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Jagtkniv
 116 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Spaaqvinde
 116 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med mit photographerede Portrait i Ramme
 116 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til H. C. Ørsted
 116 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Rom
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Januar
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Moderen med Barnet
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Nordal Bruun
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sindet forfriskes, Tanken beriges
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Axel Fredstrup
 115 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Bibelens Job ham kjender Du vel?
 114 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dampskibet Gudenaa
 114 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Papirtrykker med Blomster
 114 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med mine 'Digte gamle og nye'
 114 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
A. Henselt
 113 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fædrelandet
 113 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gefion
 113 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Grønne Flod, Du strømmer sorgfuld
 113 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Soldaten
 113 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvor skulde jeg kunne glemme
 112 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Haste
 111 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Malerie fra Jyllands Vestkyst
 111 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Skildvagten
 111 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Søetoft
 111 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved et Barns Død
 111 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En seer man født for Prosa og En for Poesi
 110 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvis høit i Juletræets Top
 110 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed
 110 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Aftendæmring
 109 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Brev til Fru Saabye
 109 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jylland [Jylland mellem tvende Have]
 109 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Festen for Architekt Bindesbøll
 109 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Aarets Børn
 108 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
O, gid jeg var af Jern og Staal!
 108 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen
 108 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ]
 107 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Stakkels Mary Anne
 107 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Wessel
 107 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod;
 106 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvad jeg elsker
 106 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Matrosen
 106 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rime-Djævelen
 106 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Julius Mosen
 106 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En Moders Skaal
 105 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ]
 105 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Papir
 105 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
April
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fortrøstning
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
June
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Man finder det passende, finder det smukt
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Spillemand, spil paa Strænge
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Christian Ryders Grav
 104 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Februar
 103 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fru v. Beskov
 103 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Min Undskyldning
 103 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør
 103 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Skovbal
 103 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Granada, gjennem Byen
 102 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Min Musa
 102 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død
 102 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Bjørnstjerne-Bjørnson
 102 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Fru Julie Sødring
 102 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den 2den Februar 1864
 101 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En Stemning
 101 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
For Danmark!
 101 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke]
 101 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ak, var der dog kun et eneste Sprog
 100 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et blomstrende Rosentræ
 100 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven
 100 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Lundby
 99 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en 'Gliedermann'
 99 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Pouls Tale
 99 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Cavaleren til sin Dame
 98 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Lille Lise ved Brønden
 98 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand
 98 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Fru J. L. Heiberg
 98 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Under en ung afdød Piges Portrait
 98 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest
 95 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fra Vesterhavets Lande
 95 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Mandag være Dig Mærke-Dag
 95 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Brystnaal i Form af en Flue
 95 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag
 95 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
 94 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Eau de Cologne
 94 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Indskrift paa en Kirkeklokke
 93 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Pauli 1. Cor. 15, 42-44
 93 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad
 93 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Cigaren
 92 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Darro givet har det Løfte
 92 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Formens evige Magie
 92 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Freiligraths Digte
 92 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Gellerts Fabler
 92 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Berliin
 91 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Forhæng for Vignetterne
 91 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Langelandsk Folkemelodi
 91 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Natten lang
 91 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Abrahamson
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I dette Jordlivs Forgjængelighed
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Poesien
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Fru Mortier de Fontaine
 90 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dandserinden Augusta Nielsen
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Fru Tesdorphs Stambog
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Riddertiden, som De Alle vide
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Lille Viggo
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Felt-Flaske
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Studier efter Naturen
 89 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
L. C. Sander
 88 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Miss Roß
 88 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve
 87 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Mene, mene tekel upharsin
 87 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Baggrund til Vignetterne
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du evige Gud, saa kjærlig og god!
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Marts
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Nu er Du paa Maskerade
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Olufsen
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før]
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Romance af Festen paa Kenilworth
 86 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru
 85 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Improvisation
 85 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Riber
 85 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Spørg Amagermo'er
 85 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Storken er reist til fremmed' Land
 85 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du finder din Lykke i Kjøbenhavn
 84 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne
 84 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Schack-Staffeldt
 84 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Som en Lotus paa den stille Sø
 84 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Th. Thaarup
 84 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ]
 83 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den jydske Hede i Regnveir
 82 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du som en Huusalf stille sysler inde
 82 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hegels 'Philosophie der Geschichte''
 82 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Pidsk
 82 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
ABC-Bogen
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Danmark kommer Bouquetten fra
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Norden, i Kakkelovns-Krogen
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Lamartines Reise i Oriente
 81 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Agnes Dunlop og Michael Rosing
 80 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du skal ikke troe al Snik og Snak
 80 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fru Grove, født Fenger
 80 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde
 80 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Pram
 80 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Arreboe
 79 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gurre
 79 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Henriette Wulff
 79 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Componisten Hägg
 78 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge
 78 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med J. L. Heibergs 'Urania'
 78 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hun er som en Rose, saa frisk og blød!
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Mai
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Byrons Værker
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en broderet Skjærm
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
November
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rosen
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sangeren P. Schram
 77 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol
 76 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Billede af Rosenborg Have
 76 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai
 76 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat''
 76 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvad ei et Solkys folder ud
 75 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvile paa Heden
 75 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke
 75 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Luftaanden
 75 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fire Fjæle er vor Pragt
 74 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Flaske duftende Vand
 74 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Prolog og Epilog
 74 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Hende
 74 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den 22de April 1847
 73 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Imellem fattigt Græs og Urt
 73 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Christian Wulff
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den fremmede Fugl
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg føler dit lille Hjerte dikke
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
The Pixy and the Grocer
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vi er i Marts, men Martsviol
 72 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Dandse, dandse Dukke min!
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Johanne Drewsen og C. von Krieger
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Smørkande
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med nogle smukke Fidibus
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Romance
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved en Forestilling af Familien Price
 71 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En Glædes-Fest i Dag vi har
 70 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fru O'Neill
 70 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Lille Sally, her er Brev
 70 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Cigarfoderal
 70 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Visitkaart
 70 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
L. Kruse
 69 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Oldtids huuslige Liv
 69 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Snee-Dronningen
 69 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sorterup
 69 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind
 69 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hjemvee
 68 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
A. Bording
 67 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
A. Oehlenschläger
 67 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Bort med Taarer, bort med Suk!
 67 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price
 66 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg]
 66 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand
 65 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Krave [Den tør Du eje]
 65 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Slaaentjørnen
 65 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe
 64 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Verden er falsk, Verden er fæl
 64 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hører Du Havets susende Tone
 63 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Orienten Nattergalen
 63 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Bog-Kni
 63 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Visker
 62 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Hefte af mine Eventyr
 62 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden
 62 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Reise-Capriccio
 62 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Hund
 61 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Penge-Griis
 61 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Tobakspung
 61 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Landskab fra Italien
 61 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Thorvaldsens Statue
 61 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gud, Almægtige! hvad er det?
 60 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog
 60 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Recension
 60 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864
 60 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Livet en Drøm
 59 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved en Vens Afrejse til Paris!
 59 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Du er Poet
 58 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
 58 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Hund i Sæbe
 58 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vær hilset, Du Fortids Toledo
 58 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Juletræet
 58 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Julesang i det Collinske Huus
 57 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Soldaternes Sang til Dannebrog
 57 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
I Rummets store Uendelige
 56 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Jeg gav dem mit fulde Hjerte
 56 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med mine 'Samlede Skrifter'
 56 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad]
 56 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Huuskors
 55 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rückerts 'Gedichte'
 55 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Kurv med Æg
 54 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Slægter lever]
 54 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Bøgetræet
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Held mig! Granada jeg seer
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Vandring i Skoven
 53 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Fyen
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Herman Løvenskjold
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
L. Holberg
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Manden fra Paradiis
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Mig Gamle spørger Du Unge
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Oberst Læssøe
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rosenkilde
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til en ung Billedhugger
 52 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Par Handsker
 51 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med H. C. Andersens Eventyr
 51 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Havblik
 49 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Kjærlighed
 49 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Rolighed
 49 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Christian den Ottende
 49 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Gjengangerbrevenes Forfatter
 48 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ]
 48 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Tro paa Ingen, ei Dig selv
 48 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Reisehue
 47 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Kravebaand
 47 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
A. Böttger
 46 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk
 46 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Landsoldatens Hjemkomst
 46 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til A. Oehlenschlæger
 46 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Sommerflugt og Hvile
 45 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til Læserne
 45 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Tullin
 45 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Ved Husets Muur stod en Hæk af Geranier
 45 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Cid lod kalde tvende Jøder
 44 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den nye Sprøite
 44 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Tøffel
 44 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Trompet
 44 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Billede
 44 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den Frivillige
 43 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Indskrift paa en ny Bygning
 43 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Halsbaand
 43 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Til den lille Marie
 43 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Den rædselfulde Time
 42 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt
 42 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Speil
 41 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller'
 41 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Amagerbonden har hollandsk Blod
 40 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Pibe
 39 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Juli
 36 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Deel Sparebøsser
 36 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Hr. Mickel i Odense
 35 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854
 34 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med et Guttapercha-Ansigt
 33 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Stormen
 33 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
En ung Maler
 32 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Længsel med Potterne
 32 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it
Med en Blomstervase
 32 Views
added by anonymous
13 years ago
Rate it

Share your thoughts on Hans Christian Andersen's poems with the community:

1 Comment
  • VandhukK33
    Once of a peaceful soul.
    LikeReply1 year ago

Citation

Use the citation below to add this poet to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"Hans Christian Andersen" Poetry.com. STANDS4 LLC, 2024. Web. 26 May 2024. <https://www.poetry.com/poet/Hans+Christian+Andersen>.

Missing a poem of Hans Christian Andersen?

Know another great poem from Hans Christian Andersen? Don't keep it to yourself!

May 2024

Poetry Contest

Join our monthly contest for an opportunity to win cash prizes and attain global acclaim for your talent.
5
days
4
hours
35
minutes

Special Program

Earn Rewards!

Unlock exciting rewards such as a free mug and free contest pass by commenting on fellow members' poems today!

Browse Poetry.com

Quiz

Are you a poetry master?

»
A poem that has no rhyme is called ________.
A a ballad
B a song
C free verse
D a limerick