Poems »

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.

FAVORITE (1 fan)

List of poems by Hans Christian Andersen 493 total

C. Bredahl 500 ViewsRate it
G. C. Delbanco 486 ViewsRate it
Ja Guult og Rødt er Spaniens Farver 468 ViewsRate it
C. Neergaard 454 ViewsRate it
Fremad! 445 ViewsRate it
Hvo skal jeg troe? 444 ViewsRate it
De fattige Børn paa Gaden 428 ViewsRate it
Fra Qvirinalhaven 422 ViewsRate it
Som en Æolsharpe brudt itu 422 ViewsRate it
Nytaars-Aften 1848 413 ViewsRate it
Stanzer for musik 405 ViewsRate it
Paris Susende, vexlende, trættende, broget 401 ViewsRate it
Martsviolerne 400 ViewsRate it
Til Landsoldaten 400 ViewsRate it
Min lille Fugl, hvor flyver Du? 397 ViewsRate it
Jeg troer, at der før en Verden var 396 ViewsRate it
Vise 394 ViewsRate it
Jeg var et Jordens Barn 393 ViewsRate it
B. Bang 386 ViewsRate it
Kongen 386 ViewsRate it
Den stille Uge 384 ViewsRate it
Der er saa øde paa Heden 383 ViewsRate it
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa 383 ViewsRate it
Man siger, at i Spanien Qvinden 381 ViewsRate it
Norsk Stiil 379 ViewsRate it
Brudefolkene 378 ViewsRate it
Graat Veir 378 ViewsRate it
Efter Krigen 377 ViewsRate it
De dandse med Castagnetter 376 ViewsRate it
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn 376 ViewsRate it
Barn Jesus i en Krybbe laae 375 ViewsRate it
Ved Borgen Ravenswood i Skotland 373 ViewsRate it
Vandrer-Liv 372 ViewsRate it
Til H. C. Lumbye 371 ViewsRate it
Dødsenglen flyver i slimet Ham 371 ViewsRate it
Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag? 371 ViewsRate it
Spanien, hvilken Rigdom har Du 371 ViewsRate it
Tyveknægten 366 ViewsRate it
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder] 364 ViewsRate it
Rosen paa Kisten 364 ViewsRate it
Den unge Herr Petersen 362 ViewsRate it
Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjørn og Krat] 362 ViewsRate it
Fra min Reise i Foraaret 1872 360 ViewsRate it
Indskrift paa Rammen 359 ViewsRate it
I Prindsesse Dagmars Stambog 356 ViewsRate it
Med forskjellige Presenter 356 ViewsRate it
Nytaars-Aften 1850 354 ViewsRate it
Hør Spurven derude 350 ViewsRate it
Til Jonas Collin 350 ViewsRate it
Brudstykke af en Rundsang 349 ViewsRate it
Hvil sødt 349 ViewsRate it
Madrid 347 ViewsRate it
Romanze 345 ViewsRate it
Grev Joachim Moltke-Bregentved 343 ViewsRate it
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen 340 ViewsRate it
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god! 340 ViewsRate it
Med et Bundt Cigarer 339 ViewsRate it
Den Gang vi endnu havde Vaar 336 ViewsRate it
Af Rhythmer i Castagnetter 334 ViewsRate it
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod 330 ViewsRate it
Foran i et Exemplar af,,Eventyr 328 ViewsRate it
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord] 322 ViewsRate it
Venskabs-Pagten 319 ViewsRate it
Herrens Bøn 318 ViewsRate it
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt 317 ViewsRate it
Ved Juletid i Nizza 316 ViewsRate it
Basnæs 314 ViewsRate it
Georg Carstensen 313 ViewsRate it
Frøken Christy Hohlenberg 291 ViewsRate it
B. v. Beskov 272 ViewsRate it
J. Thiele 259 ViewsRate it
E. Storm 257 ViewsRate it
Da hun sang 253 ViewsRate it
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner 251 ViewsRate it
Paa Brocken den 26. Mai 1831 248 ViewsRate it
Taaren 248 ViewsRate it
C. Winther 242 ViewsRate it
Ja vel, vi er midt i November 241 ViewsRate it
Cadiz 240 ViewsRate it
P. A. Heiberg 233 ViewsRate it
Naar Skoven bliver grøn 224 ViewsRate it
H. C. Bunkeflod 221 ViewsRate it
I Afrika 220 ViewsRate it
P. Faye 220 ViewsRate it
B. S. Ingemann 219 ViewsRate it
C. Lund 218 ViewsRate it
J. Rein 218 ViewsRate it
C. Søeborg 215 ViewsRate it
P. M. Møller 215 ViewsRate it
T. C. Bruun 214 ViewsRate it
P. F. Friis 214 ViewsRate it
F. H. Guldberg 209 ViewsRate it
I Afrikanerbyen 209 ViewsRate it
C. Wilster 208 ViewsRate it
Paa Ballet 208 ViewsRate it
Dagen stiger 207 ViewsRate it
J. L. Heiberg 206 ViewsRate it
N. T. Bruun 206 ViewsRate it
Naar Vaaren rider Sommer i By 205 ViewsRate it
T. Overskou 205 ViewsRate it
Zahle 205 ViewsRate it
S. S. Blicher 203 ViewsRate it
J. C. Tode 202 ViewsRate it
F. J. Hansen 200 ViewsRate it
Gamle Gunhild fra Barselstuen 199 ViewsRate it
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge 199 ViewsRate it
C. Hauch 197 ViewsRate it
Paa Slottet Chillon 197 ViewsRate it
Paa Grevindens Fødselsdag 192 ViewsRate it
Jeg elsker dig 189 ViewsRate it
Paa Genfersøen 184 ViewsRate it
S. Meisling 183 ViewsRate it
Paa Ungdommens friske Rosenblad 180 ViewsRate it
Naar man saa godt som hver en Aften maa 178 ViewsRate it
Zelitz 176 ViewsRate it
J. Baggesen 172 ViewsRate it
N. F. S. Grundtvig 172 ViewsRate it
P. Wulff 172 ViewsRate it
F. C. Sibbern 171 ViewsRate it
C. Molbech 169 ViewsRate it
J. Ewald 167 ViewsRate it
R. Frankenau 162 ViewsRate it
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann 162 ViewsRate it
Rahbek 156 ViewsRate it
P. H. Friemann 153 ViewsRate it
H. C. Sneedorf 152 ViewsRate it
P. M. Trojel og P. K. Trojel 151 ViewsRate it
J. C. Boye 148 ViewsRate it
P. Foersom 143 ViewsRate it
Dykker-Klokken 141 ViewsRate it
Tanker ved en ituslagen Jydepotte 141 ViewsRate it
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker 140 ViewsRate it
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed 138 ViewsRate it
Vandrerens Sang 138 ViewsRate it
Vi en Sang maae Holger skiænke 138 ViewsRate it
A. Stub 137 ViewsRate it
Fru Bournonville 137 ViewsRate it
Hjertets Melodier 136 ViewsRate it
October 136 ViewsRate it
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk. 136 ViewsRate it
Samsøe 136 ViewsRate it
Danmark, mit Fædreland 133 ViewsRate it
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior 132 ViewsRate it
Agnetes Vuggevise 131 ViewsRate it
Cometen 1834 131 ViewsRate it
Der er et Huus afsondret ved et Gitter 131 ViewsRate it
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel] 131 ViewsRate it
Bruden i Rørvig Kirke 129 ViewsRate it
Hjerte-Suk til Maanen 129 ViewsRate it
Med en Fløite fra en Dame 128 ViewsRate it
September 128 ViewsRate it
From The Philosopher’s Stone 127 ViewsRate it
Med en Blomsterpige af Chocolade 127 ViewsRate it
Med en Bronze-Hest som Papirpresse 127 ViewsRate it
Avis aux lectrices 126 ViewsRate it
Med I Sverrig til en dansk Maler 126 ViewsRate it
Med to Vaser 126 ViewsRate it
Burgos 125 ViewsRate it
Hjertetyven 125 ViewsRate it
I Dandsen 125 ViewsRate it
Med en Kurv 125 ViewsRate it
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr 125 ViewsRate it
Bogen kom først, og jeg kom sidst 124 ViewsRate it
Broderet paa et Guitarbaand 124 ViewsRate it
Flodleiet ligger udtørret 124 ViewsRate it
Herregaards-Skytterne 124 ViewsRate it
Hytten 124 ViewsRate it
Vise af Festen paa Kenilworth 124 ViewsRate it
Børnene og den graa Morlille 123 ViewsRate it
Christian Voigt 123 ViewsRate it
Spillemanden 123 ViewsRate it
December 122 ViewsRate it
Den bedste Drøm 122 ViewsRate it
I Rom 1841 122 ViewsRate it
Til H. S. [Hvor kjær Du er mig, har Du vel forstaaet] 121 ViewsRate it
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 121 ViewsRate it
Louise Ipsen og C. St. A. Bille 120 ViewsRate it
Musikdirecteur W. Rübner 119 ViewsRate it
Storken 119 ViewsRate it
Med 'Molbechs Eventyr' 118 ViewsRate it
Phantasiebillede 118 ViewsRate it
T. Kingo 118 ViewsRate it
Granattræet 117 ViewsRate it
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære] 117 ViewsRate it
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag] 117 ViewsRate it
Med mine Eventyr [Velkommen! Træd kun ind, Du unge Pige! ] 117 ViewsRate it
Til Capitainlieutenant Chr. Wulff 117 ViewsRate it
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 117 ViewsRate it
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850 116 ViewsRate it
Aftenlandskab 116 ViewsRate it
Med mit photographerede Portrait i Ramme 116 ViewsRate it
Med en Jagtkniv 115 ViewsRate it
Med en Spaaqvinde 115 ViewsRate it
Sindet forfriskes, Tanken beriges 115 ViewsRate it
Til Axel Fredstrup 115 ViewsRate it
Bibelens Job ham kjender Du vel? 114 ViewsRate it
Havfruen ved Samsøe 114 ViewsRate it
Med en Papirtrykker med Blomster 114 ViewsRate it
Med mine 'Digte gamle og nye' 114 ViewsRate it
Grønne Flod, Du strømmer sorgfuld 113 ViewsRate it
Nordal Bruun 113 ViewsRate it
I Rom 112 ViewsRate it
Dampskibet Gudenaa 112 ViewsRate it
Moderen med Barnet 112 ViewsRate it
Hvor skulde jeg kunne glemme 111 ViewsRate it
En seer man født for Prosa og En for Poesi 110 ViewsRate it
Hvis høit i Juletræets Top 110 ViewsRate it
Januar 110 ViewsRate it
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed 110 ViewsRate it
Søetoft 110 ViewsRate it
Soldaten 110 ViewsRate it
Ved et Barns Død 110 ViewsRate it
Brev til Fru Saabye 109 ViewsRate it
Gefion 109 ViewsRate it
Jylland [Jylland mellem tvende Have] 109 ViewsRate it
Malerie fra Jyllands Vestkyst 109 ViewsRate it
The Dying Child 109 ViewsRate it
Til H. C. Ørsted 109 ViewsRate it
Ved Festen for Architekt Bindesbøll 109 ViewsRate it
A. Henselt 108 ViewsRate it
Haste 108 ViewsRate it
O, gid jeg var af Jern og Staal! 108 ViewsRate it
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 108 ViewsRate it
Skildvagten 108 ViewsRate it
August 107 ViewsRate it
Aarets Børn 106 ViewsRate it
Wessel 106 ViewsRate it
Aftendæmring 105 ViewsRate it
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ] 105 ViewsRate it
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod; 105 ViewsRate it
Hvad jeg elsker 105 ViewsRate it
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ] 105 ViewsRate it
Rime-Djævelen 105 ViewsRate it
Til Julius Mosen 105 ViewsRate it
Fædrelandet 104 ViewsRate it
Fortrøstning 104 ViewsRate it
Matrosen 104 ViewsRate it
Spillemand, spil paa Strænge 104 ViewsRate it
Stakkels Mary Anne 104 ViewsRate it
Ved Christian Ryders Grav 104 ViewsRate it
Med Papir 103 ViewsRate it
En Moders Skaal 102 ViewsRate it
Fru v. Beskov 102 ViewsRate it
Man finder det passende, finder det smukt 102 ViewsRate it
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død 102 ViewsRate it
Februar 101 ViewsRate it
Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke] 101 ViewsRate it
Min Undskyldning 101 ViewsRate it
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 101 ViewsRate it
Til Bjørnstjerne-Bjørnson 101 ViewsRate it
April 100 ViewsRate it
Den 2den Februar 1864 100 ViewsRate it
En Stemning 100 ViewsRate it
For Danmark! 100 ViewsRate it
I Granada, gjennem Byen 100 ViewsRate it
June 100 ViewsRate it
Konen med Æggene 100 ViewsRate it
Skovbal 100 ViewsRate it
Til Fru Julie Sødring 100 ViewsRate it
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven 100 ViewsRate it
Min Musa 99 ViewsRate it
Pouls Tale 99 ViewsRate it
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand 98 ViewsRate it
Med et blomstrende Rosentræ 98 ViewsRate it
Til Fru J. L. Heiberg 98 ViewsRate it
Ak, var der dog kun et eneste Sprog 97 ViewsRate it
Cavaleren til sin Dame 97 ViewsRate it
Lundby 97 ViewsRate it
Under en ung afdød Piges Portrait 97 ViewsRate it
Lille Lise ved Brønden 96 ViewsRate it
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest 95 ViewsRate it
Med en Brystnaal i Form af en Flue 95 ViewsRate it
Med en 'Gliedermann' 95 ViewsRate it
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag 95 ViewsRate it
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 94 ViewsRate it
Fra Vesterhavets Lande 94 ViewsRate it
Mandag være Dig Mærke-Dag 94 ViewsRate it
Med Eau de Cologne 93 ViewsRate it
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad 93 ViewsRate it
Indskrift paa en Kirkeklokke 92 ViewsRate it
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 92 ViewsRate it
Darro givet har det Løfte 91 ViewsRate it
Med Freiligraths Digte 91 ViewsRate it
Forhæng for Vignetterne 90 ViewsRate it
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853 90 ViewsRate it
I dette Jordlivs Forgjængelighed 90 ViewsRate it
Natten lang 90 ViewsRate it
Berliin 89 ViewsRate it
Cigaren 89 ViewsRate it
Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen 89 ViewsRate it
Med Gellerts Fabler 89 ViewsRate it
Dandserinden Augusta Nielsen 88 ViewsRate it
I Fru Tesdorphs Stambog 88 ViewsRate it
I Riddertiden, som De Alle vide 88 ViewsRate it
Med en Felt-Flaske 88 ViewsRate it
Poesien 88 ViewsRate it
Studier efter Naturen 88 ViewsRate it
Abrahamson 87 ViewsRate it
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve 87 ViewsRate it
Miss Roß 87 ViewsRate it
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom 86 ViewsRate it
Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen 86 ViewsRate it
Du evige Gud, saa kjærlig og god! 85 ViewsRate it
L. C. Sander 85 ViewsRate it
Langelandsk Folkemelodi 85 ViewsRate it
Nu er Du paa Maskerade 85 ViewsRate it
Baggrund til Vignetterne 84 ViewsRate it
Du finder din Lykke i Kjøbenhavn 84 ViewsRate it
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru 84 ViewsRate it
Marts 84 ViewsRate it
Olufsen 84 ViewsRate it
Romance af Festen paa Kenilworth 84 ViewsRate it
Schack-Staffeldt 84 ViewsRate it
Storken er reist til fremmed' Land 84 ViewsRate it
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne 83 ViewsRate it
Improvisation 83 ViewsRate it
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ] 83 ViewsRate it
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før] 83 ViewsRate it
Riber 83 ViewsRate it
Som en Lotus paa den stille Sø 83 ViewsRate it
Spørg Amagermo'er 83 ViewsRate it
Til Fru Mortier de Fontaine 83 ViewsRate it
Du som en Huusalf stille sysler inde 82 ViewsRate it
Hegels 'Philosophie der Geschichte'' 82 ViewsRate it
Danmark kommer Bouquetten fra 81 ViewsRate it
Den jydske Hede i Regnveir 81 ViewsRate it
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar 81 ViewsRate it
Th. Thaarup 81 ViewsRate it
Agnes Dunlop og Michael Rosing 80 ViewsRate it
I Norden, i Kakkelovns-Krogen 80 ViewsRate it
Lille Viggo 80 ViewsRate it
Med en Pidsk 80 ViewsRate it
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde 80 ViewsRate it
Med Lamartines Reise i Oriente 80 ViewsRate it
Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver 79 ViewsRate it
Pram 79 ViewsRate it
Componisten Hägg 78 ViewsRate it
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge 78 ViewsRate it
Med J. L. Heibergs 'Urania' 78 ViewsRate it
Arreboe 77 ViewsRate it
Gurre 77 ViewsRate it
Hun er som en Rose, saa frisk og blød! 77 ViewsRate it
Mene, mene tekel upharsin 77 ViewsRate it
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol 76 ViewsRate it
Sangeren P. Schram 76 ViewsRate it
Henriette Wulff 75 ViewsRate it
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke 75 ViewsRate it
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat'' 75 ViewsRate it
Fru Grove, født Fenger 74 ViewsRate it
Hvad ei et Solkys folder ud 74 ViewsRate it
Hvile paa Heden 74 ViewsRate it
Med Byrons Værker 74 ViewsRate it
Med en broderet Skjærm 74 ViewsRate it
Med et Billede af Rosenborg Have 74 ViewsRate it
November 74 ViewsRate it
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai 74 ViewsRate it
Fire Fjæle er vor Pragt 73 ViewsRate it
Imellem fattigt Græs og Urt 73 ViewsRate it
Mai 73 ViewsRate it
Med en Flaske duftende Vand 73 ViewsRate it
Prolog og Epilog 73 ViewsRate it
Til Hende 73 ViewsRate it
Den 22de April 1847 72 ViewsRate it
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat 72 ViewsRate it
Jeg føler dit lille Hjerte dikke 72 ViewsRate it
The Pixy and the Grocer 72 ViewsRate it
Vi er i Marts, men Martsviol 72 ViewsRate it
Christian Wulff 71 ViewsRate it
Den fremmede Fugl 71 ViewsRate it
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand 71 ViewsRate it
Johanne Drewsen og C. von Krieger 71 ViewsRate it
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru 71 ViewsRate it
Med nogle smukke Fidibus 71 ViewsRate it
Rosen 71 ViewsRate it
ABC-Bogen 70 ViewsRate it
Dandse, dandse Dukke min! 70 ViewsRate it
Du skal ikke troe al Snik og Snak 70 ViewsRate it
En Glædes-Fest i Dag vi har 70 ViewsRate it
Ved en Forestilling af Familien Price 70 ViewsRate it
Fru O'Neill 69 ViewsRate it
Lille Sally, her er Brev 69 ViewsRate it
Med en Smørkande 69 ViewsRate it
Luftaanden 68 ViewsRate it
Med et Cigarfoderal 68 ViewsRate it
Oldtids huuslige Liv 68 ViewsRate it
Romance 68 ViewsRate it
Sorterup 68 ViewsRate it
Hjemvee 67 ViewsRate it
Med Visitkaart 67 ViewsRate it
A. Oehlenschläger 66 ViewsRate it
Bort med Taarer, bort med Suk! 66 ViewsRate it
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price 66 ViewsRate it
L. Kruse 66 ViewsRate it
Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg] 66 ViewsRate it
A. Bording 65 ViewsRate it
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand 65 ViewsRate it
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe 64 ViewsRate it
Med en Krave [Den tør Du eje] 64 ViewsRate it
Verden er falsk, Verden er fæl 64 ViewsRate it
Formens evige Magie 63 ViewsRate it
Slaaentjørnen 63 ViewsRate it
Hører Du Havets susende Tone 62 ViewsRate it
I Orienten Nattergalen 62 ViewsRate it
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden 62 ViewsRate it
Med en Visker 61 ViewsRate it
Med et Hefte af mine Eventyr 61 ViewsRate it
Med en Bog-Kni 60 ViewsRate it
Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog 60 ViewsRate it
Med en Penge-Griis 60 ViewsRate it
Med Thorvaldsens Statue 60 ViewsRate it
Reise-Capriccio 60 ViewsRate it
Snee-Dronningen 60 ViewsRate it
Gud, Almægtige! hvad er det? 59 ViewsRate it
Med en Tobakspung 59 ViewsRate it
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove] 58 ViewsRate it
Livet en Drøm 58 ViewsRate it
Recension 58 ViewsRate it
Vær hilset, Du Fortids Toledo 58 ViewsRate it
Ved en Vens Afrejse til Paris! 58 ViewsRate it
Du er Poet 57 ViewsRate it
Julesang i det Collinske Huus 57 ViewsRate it
Med en Hund i Sæbe 57 ViewsRate it
Med et Landskab fra Italien 57 ViewsRate it
Ved Juletræet 57 ViewsRate it
I Rummets store Uendelige 56 ViewsRate it
Med en Hund 56 ViewsRate it
Med mine 'Samlede Skrifter' 56 ViewsRate it
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind 56 ViewsRate it
Jeg gav dem mit fulde Hjerte 55 ViewsRate it
Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad] 55 ViewsRate it
Rückerts 'Gedichte' 55 ViewsRate it
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat 53 ViewsRate it
Med en Kurv med Æg 53 ViewsRate it
Med et Huuskors 53 ViewsRate it
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden 53 ViewsRate it
Soldaternes Sang til Dannebrog 53 ViewsRate it
Herman Løvenskjold 52 ViewsRate it
Mig Gamle spørger Du Unge 52 ViewsRate it
Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Slægter lever] 52 ViewsRate it
Fyen 51 ViewsRate it
L. Holberg 51 ViewsRate it
Oberst Læssøe 51 ViewsRate it
Rosenkilde 51 ViewsRate it
Til en ung Billedhugger 51 ViewsRate it
Held mig! Granada jeg seer 50 ViewsRate it
Manden fra Paradiis 50 ViewsRate it
Med et Par Handsker 50 ViewsRate it
Med H. C. Andersens Eventyr 49 ViewsRate it
Havblik 48 ViewsRate it
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ] 48 ViewsRate it
Rolighed 48 ViewsRate it
Tro paa Ingen, ei Dig selv 47 ViewsRate it
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 47 ViewsRate it
Gjengangerbrevenes Forfatter 46 ViewsRate it
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk 46 ViewsRate it
Med en Reisehue 46 ViewsRate it
Til Christian den Ottende 46 ViewsRate it
A. Böttger 45 ViewsRate it
Kjærlighed 45 ViewsRate it
Landsoldatens Hjemkomst 45 ViewsRate it
Med et Kravebaand 45 ViewsRate it
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser 45 ViewsRate it
Til A. Oehlenschlæger 45 ViewsRate it
Bøgetræet 44 ViewsRate it
Cid lod kalde tvende Jøder 44 ViewsRate it
Tullin 44 ViewsRate it
Vandring i Skoven 44 ViewsRate it
Ved Husets Muur stod en Hæk af Geranier 44 ViewsRate it
Den nye Sprøite 43 ViewsRate it
Med et Billede 43 ViewsRate it
Sommerflugt og Hvile 43 ViewsRate it
Til Læserne 43 ViewsRate it
Indskrift paa en ny Bygning 42 ViewsRate it
Med en Tøffel 42 ViewsRate it
Med en Trompet 42 ViewsRate it
Med et Halsbaand 42 ViewsRate it
Den rædselfulde Time 41 ViewsRate it
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt 41 ViewsRate it
Den Frivillige 40 ViewsRate it
Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller' 40 ViewsRate it
Til den lille Marie 40 ViewsRate it
Med et Speil 39 ViewsRate it
Med en Pibe 37 ViewsRate it
Amagerbonden har hollandsk Blod 36 ViewsRate it
Med en Deel Sparebøsser 35 ViewsRate it
Hr. Mickel i Odense 34 ViewsRate it
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854 32 ViewsRate it
Juli 32 ViewsRate it
Med et Guttapercha-Ansigt 32 ViewsRate it
Stormen 32 ViewsRate it
En ung Maler 31 ViewsRate it
Længsel med Potterne 31 ViewsRate it
Med en Blomstervase 30 ViewsRate it

Share your thoughts on Hans Christian Andersen's poems with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add this poet to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Hans Christian Andersen" Poetry.com. STANDS4 LLC, 2021. Web. 2 Aug. 2021. <https://www.poetry.com/poet/Hans+Christian+Andersen>.

  Missing a poem of Hans Christian Andersen?

  Know another great poem from Hans Christian Andersen? Don't keep it to yourself!

  Browse Poetry.com

  Quiz

  Are you a poetry master?

  »
  An esteemed poet appointed by a government or conferring institution such as the Royal Household is called?
  • A. Poet Laureate
  • B. British Writer
  • C. Official
  • D. Pulitzer