Aami

Kaberi

Inspired by Raja Ghoshal


Ekti konya boshey achey
Bar er chair ey hathey mod niye
Uni nake modern meye
Kotha bolen nijer hath pa bekiye

Dekhtey kintu mondo non
Diner delay oti shadharon
Ondhokarey otishundor
Make up chara dekhtey bandor

Kintu uni guni meye
Hoshtokkhor lekhey chapiye
Chobi tolen dekhiye dekhiye
Bondhu der key tag korey

Hath pa beka holey ki holo
Nak shuru gola holey ki holo
Uni ammar ghono bondhu
Kaaberi onar naam kintu

© Poetry.com