Rene Raymond

Yete lwen mwen

It me back again. From the old poetry.com. truth of life.


Sak belle Buchanan ou mwen pa vle tande ou. Ou la ap fe bri ou sou mwen. Sa wap sache ou jou sou Je'm? Wete'l sou mwen mwen anvi touye ou mem. Se twalet ki ap soti nan pawol ou yo pa genyen ou vale al Simen yo sou Jaden pou hede plunt yo mem. Ou pa we ou telman sou moun. Ap mache chache moun pou bat bouch ou sou. Telman he ou piti pa genyen ou moun ki vle tande ou gen pou mache edmede lavi ou se ou edmedans. Mwen tande ou anvan ou rive. Mwen bouke cashe pou ou se le pou ou alle. Kay le two sho van'a telman Bon. Alle alle mwen pito yete nan silence ap layite jan ou te we mwen san ou. Yete lwem pou lavi.

© Poetry.com