Hans Christian Andersen

S. Meisling

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Du blev i Hjemmet. I dit Hjem Du gav,
Som faa af De, der reise for — at reise.
Du gav fra Romas og fra Hellas Grav,
Hvad der som Aandens Mausoleer kneise;
Med Flid og Omhu Du os Skatten bragte,
At Du er Skjald, os Columbine sagde.

© Poetry.com