Hans Christian Andersen

R. Frankenau

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Glemt staaer hans Grav bag Kloster-Kirkens Muur,
Endt er hans Drøm om Glæde og om Smerte;
Han var en Digter-Blomst i Guds Natur,
Hvis friske Duft har qvæget mangt et Hjerte.

© Poetry.com