Paa Slottet Chillon

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Vilde Fjelde, speilklar Søe,
Skumle Slot paa Klippe-Ø,
Jeg hos Eder troer paa Trende:
Frihed, Byron og paa hende!
Nu kun Aand til Adel hæver,
Blodet til slig Kraft ei veed;
Konger døe, men Frihed lever,
Frihed, Kunst og Kjærlighed!
 

© Poetry.com