P. H. Friemann

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Den stille Bæk," hvor Rosen gynger
Og speiler sig, Din Lovsang synger;
Hvad Du har sagt saa smukt om den,
Den synger os om Dig igjen.
 

© Poetry.com