Naar Vaaren rider Sommer i By

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Naar Vaaren rider Sommer i By,
Faaer Du en Hat af Silke — eller Bly!

© Poetry.com