Hans Christian Andersen

Naar Skoven bliver grøn

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Naar Skoven bliver grøn,
Opfyldes dit Hjertes Bøn.
 

© Poetry.com