Hans Christian Andersen

Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Tag Koppen med Roeskilde-Byen,
Hvor Kirken knejser mod Skyen,
Som var den et mægtigt Fjeld.
Du Kaffe og Thee nu kan drikke;
Siig ei, at den smager Dig ikke,
Den er jo af Roeskilde-Væld.
 

© Poetry.com