Hans Christian Andersen

Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg]

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Da Roser mangle ved Julens Leg,
Din Stue vi ikke kan smykke;
Men som en Blomst dog for din Væg
Du faaer dette Kobberstykke.

© Poetry.com