Hans Christian Andersen

Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke]

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Dukken her er ingen Dukke,
Hun er en forhexet En,
Kan ei græde, kan ei sukke,
Røre Arme eller Been;
Kun ved inderlig Caresse
Og ved Omgang blid og god
Hun forvandles til Prindsesse,
Som hun var, det Rosenblod!

© Poetry.com