Hans Christian Andersen

Med en broderet Skjærm

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


I Stykket her, vil Dig dit Hjerte sige,
Er Meer, end nogle Traades Farvepragt
Og Meer end Billedet „En Fiskerpige".
To kostelige Perler er Dig bragt;
De kom fra Dybet, Hjertets Dyb, det rige,
Og deres Glands og deres Værd Du veed,
Du Kjærlige, Du Milde, Elskelige!
Vi har kun disse: Troskab, Kjærlighed!
 

© Poetry.com