J. Thiele

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Hvad Sphinxen ridsed' i det dybe Sand,
Det løste Barnet for den ældre Mand,
Du trykked' Kys paa Rosens fine Blad,
Og et Sonet paa hvert af disse sad.
 

© Poetry.com