Hans Christian Andersen

J. Ewald

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Din Smerte var en Sky, i Stormen vild,
Til Dug den blev ved Poesiens Ild,
En Dug, der kaldte Duft fra Blad og Straa,
En Taare, hvori Himlens Billed laae.
 

© Poetry.com