Hans Christian Andersen

Indskrift paa en ny Bygning

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind,
Han bygger et Huus hen i Veir og Vind.

© Poetry.com