Hans Christian Andersen

I Afrika

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Jeg er ovre i Marokko!
  er det ei et Eventyr?
Norden for mig er Europa,
  der jeg seer Trafalgars Fyr.
Havets Brænding har en Susen,
  Toner fra den danske Strand;
Selv i Afrika jeg synes,
  jeg er nær mit Fædreland;
Venners Stemme kan jeg høre,
  alt det Skjønne kan jeg see;
Lad det snee der, Skyen drysse
  Mandelblomster, Julesnee;
Lad det ruske, lad det regne,
  Vinden gaae til Marv og Been;
I Aartusinder dog grønnes
  der den friske Bøgegreen.
Danmark, Nordens ældste Rige,
  eengang stort, men lille nu!
Grændsen lille, Ungdomssindet,
  det har Storhed, den har Du!
Jeg i Havets Susen hører
  Toner fra den danske Strand;
Hører Du igjen mit Hjertes
  Banken, Du, mit Fædreland?

© Poetry.com