Hans Christian Andersen

Hvo skal jeg troe?

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Hvo skal jeg troe?
Øinene to?
Lyve ei disse?
Lokkende kjæk
Er om Munden et Træk,
Det mig daarer tilvisse!
 
  Men de Øine,
  Disse Løgne,
  Dette kjække Smiil om Munden,
  Det er Satan dog i Grunden,
  Han mig har i hendes Hænder,
  Og jeg brænder!
 
Hvor er mit Pas! hvor er min Musa!
Forsvar mig
Mod Spaniens Medusa!
Inqvisitionen har mig.
 

© Poetry.com