C. Winther

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


At snitte smukt i Træ, en Gud Dig lærte,
Stolt staaer det her, dit Digternavn deri,
Natur og Poesie er i dit Hjerte,
Natur og Hjerte i din Poesie.
 

© Poetry.com