BANGBULA BRAHMA UZIR

****आंनि सानजारां सनामुखि****

Vill :- New Batabari, P.O :- Batabari, Dist :- Kokrajhar, State :- Assam , Pin no :- 783347


***आंनि सानजारां सनामुखि***

  By - BANGBULA BRAHMA UZIR

* नायहर हनै
रोमै - रोमै उदां अख्रांनि
निजोम खोमसि हराव
आंनि गोरबो बिखायाव
थरसे हाथरखि सनामुखि
जिउनि जुलिआ ।


 अखानायसि
सोरांसि नोङो........
जिउनि फुंबिलियाव
गोरबो बिखायाव उफ्ले - उफ्ले
दाउखख्लिंनि गोदै देंखोआ
गोमजोरै रिंखांफैयो ।


 सनाजुलि बुहुमनि
गोगो दैनि बिखुङाव
लैथोनिख्रुइबो गुवारसिन
आंनि थार अननायफोरा
बेयावनो बेरखांथोंसै
नोंनि जोंखोल महराव
थैजों लिरनाय
खाफालनि गोजा सिन्दुरा ।


 आंनि सुजुनाय जारिमिननि
थांखि लामाया दोंसेआनोमोन
जायनि सिमाङा सिमांल' ,
गोजोन गैयै , अननाय गैयै ,
फोथायखेबस' संसाराव
सैथोआ खाना नांनाय ।


 आंनि सोलेराव
मोगथाङाबो अखा खोरोमनायबादि ,
आंनि संसाराव
बेनो जाखांफिनथोंसै
नोंसोर मायालुगिरिनि अननायाव
आंनि सानजारां सनामुखि
जिउनि जुलिआ ।

***********************************

© Poetry.com